[مهمان گرامی ، شما امکان مشاهده لینک بصورت مهمان را ندارید ]


آریاییان این روزها در تدارک هفت سینی از :

صلح کوروش ، اقتدار داریوش ، وطن پرستی خشایار شا ، زیبایی پارسه ، شکوه پاسارگاد و بلند آوازگی ایران و ایرانی هستند.

ای هم نژاد آریایی ، بلندای عمرت به بلندی نام ایران

نوروزتان پیروز ... هر روزتان نوروز ...